Förtroenderåd

Förtroenderådet har flera uppgifter och är en viktig del av 2288.

Deltagarna i förtroenderådet företräder organisationer för djurägare, djurhälsopersonal och klinikägare.
Uppdraget i förtroenderådet är främst att säkra att 2288 verkar och arbetar för sitt huvudsyfte; – rätt vård vid rätt tid till rätt pris.

Förtroenderådet genomlyser 2288´s verksamhet och publicerar årligen en rapport publikt som beskriver hur väl 2288 genomför sitt uppdrag och vad som kan förbättras.

Det är förtroenderådets uppgift att välja veterinärer till veterinärrådet från den grupp av veterinärer som nominerats av försäkringsbolagen.

Förtroenderådet agerar även som medlare i konflikt mellan försäkringsbolag och klinik och hanterar klagomål från kund på tjänsten 2288 om de inte blivit lösta av kundtjänst.

Förtroenderådet agerar remissinstans för kommunikation som går ut från 2288.

Ni når förtroenderådet på adressen: [email protected]

Om ni tycker att någon organisation saknas i förtroenderådet kan ni tipsa om att vi ska bjuda in en organisation som ligger just er varmt om hjärtat.

Kontakta oss på [email protected]

×

Vi har för närvarande stängt.
Öppettider: 08-20 alla helgfria vardagar.

Behöver du och ditt djur veterinär
rådgivning innan 2288 öppnar igen?

Boka en konsultation med FirstVet. Nästa lediga tid hos FirstVet: Idag 12.00