Användarvillkor för tjänsten 2288 djurens vårdguide

4 januari 2023

1. Inledning

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för nyttjandet av tjänsten 2288 Djurens Vårdguide, så som denna beskrivs nedan i punkten 2 (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av 2288 Boka Veterinär AB, org. nr 559258-1952 (”2288”, ”vi”, ”oss” etc.), ett svenskt aktiebolag med adressen Strandvägen 47, 5tr, 114 56 Stockholm. Djurägare eller annan som utnyttjar Tjänsten refereras nedan till såsom ”du”, ”ni”, ”djurägare” etc.

Genom nyttjande av Tjänsten och den första kontakten med oss accepterar du Användarvillkoren samt bekräftar att du läst igenom och förstått vår Privacy Policy https://2288.se/integritetspolicy/

Om du har frågor om dessa Användarvillkor eller Tjänstens nyttjande är du välkommen att kontakta oss per e-post på [email protected] eller per telefon på +46850122288 (kl. 09.00 – 20.00 under vardagar med undantag för svenska helgdagar).

2. Om tjänsten

Genom nyttjande av tjänsten 2288 Djurens Vårdguide (”Tjänsten”) erhåller du tillgång till vårt callcenter där informerar dig om och rekommenderar vårdalternativ för ditt husdjur. Syftet med Tjänsten är att hjälpa dig att:

  1. Få rätt vård till rätt pris för ditt husdjur, och
  2. Få rekommendationer på enklare allmänna frågor över telefon om ditt husdjurs hälsa.

Om du misstänker att ditt husdjurs hälsa är i akut fara bör du omedelbart ta husdjuret till en fysisk veterinär.

Rätt vård till rätt pris

Med hjälp av vår databas över legitimerade veterinärer och djurkliniker (”Veterinärer”) över hela Sverige kan vi hjälpa dig att hitta rätt vård till rätt pris för ditt husdjur. Baserat på husdjurets symptom/besvär, var i Sverige husdjuret befinner sig och den eventuella försäkring som i förekommande fall gäller kan vi tillhandahålla en förteckning över Veterinärer med relevant expertis för det specifika fallet. Vi tillhandahåller dig med Veterinärernas kontaktuppgifter så att du kan boka tid eller kontakta den aktuella Veterinären.

Som ett alternativ till ovan kan vi också under samtalet komma att rekommendera att du använder samt hjälpa dig att boka tid på FirstVets internetbaserade e-veterinärtjänst. För mer information om FirstVets e-veterinärtjänst, vänligen se här https://firstvet.com/sv.

Enklare allmänna frågor över telefon

De operatörer som du kommer i kontakt med i Tjänsten är antingen legitimerade djursjukskötare eller djurvårdare och kan ge råd avseende enklare allmänna frågor om djurhälsa över telefon. Denna typ av rådgivning kan aldrig ersätta specifik rådgivning från en legitimerad veterinär med tillgång till ditt husdjur. 

3. Villkorsändring

Från tid till annan kan 2288, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av funktionen av Tjänsten och innehållet i Användarvillkoren. Det kan exempelvis avse tillgänglighet, funktionalitet eller kostnad och kan innebära att dessa användarvillkor påverkas. Aktuella Användarvillkor finns alltid tillgängliga på 2288 hemsida, https://2288.se/. Det är ditt ansvar att vid varje användningstillfälle vara uppdaterad på de gällande Användarvillkoren.  

4. Kostnader

Tjänsten tillhandahålles kostnadsfritt. Din telefonoperatör kan dock komma att ta betalt för samtalet enligt samma villkor som gäller för ett vanligt telefonsamtal. Hur mycket det kostar beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har. 

Vänligen notera att 2288 inte har någon kontroll över eller ansvar för de kostnader som uppkommer för vård hos de Veterinärer till vilka du blir hänvisad genom Tjänsten. 

5. Ansvar och begränsningar

Genom Tjänstens nyttjande erhålls ingen rådgivning från vårdgivare utan endast rekommendationer om eller kontakter till Veterinärer. 2288 bär inte något som helst ansvar för de undersökningar eller andra vårdtjänster som utförs till följd av rekommendationer från Tjänsten. 

Rekommendationer på enklare allmänna frågor som ges av operatörer för Tjänsten ska endast tolkas som allmänna rekommendationer och inte kvalificerade medicinska uttalanden. Våra operatörer är leg. djursjukskötare eller djurvårdare D9 och kan ge råd avseende enklare allmänna frågor kring djurhälsa över telefon. Denna rådgivning är dock allmän och begränsad till den information som kan ges över telefon och kan därför inte ersätta kvalificerad djurvård från Veterinär. 

2288 svarar således inte för någon som helst kostnad eller skada, direkt eller indirekt (innefattande utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador) så långt möjligt enligt svensk lag.

Om du är missnöjd med den hjälp du fått via Tjänsten kan du kontakta Förtroenderådet via e-post på [email protected]. För mer information om Förtroenderådet, se vår hemsida https://2288.se/

6. Behandling av personuppgifter

Du ansvarar för att de uppgifter du lämnar vid användandet av Tjänsten är korrekta. Vid användandet av Tjänsten kan 2288 komma att behandla dina personuppgifter. För att se mer om hur 2288 behandlar dina personuppgifter, vänligen se vår Privacy Policy https://2288.se/integritetspolicy/. Genom att utnyttja Tjänsten bekräftar du att du har läst och förstått vår Privacy Policy. 

7. Immateriella rättigheter

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till 2288s varumärke, firma och Tjänsten, samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av 2288 genom Tjänsten, såsom men inte begränsat till dessa Användarvillkor, tillhör 2288 (eller i förekommande fall 2288s licensgivare) med ensamrätt. 2288 förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av 2288s material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Användarvillkor eller 2288s instruktioner från tid till annan är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av 2288s immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Användarvillkoren, vara brottsligt. 2288 förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av 2288s immateriella rättigheter. 

8. Kontakta oss

Vill du få kontakt med 2288 kan du höra av dig till vår kundtjänst på [email protected] eller ringa på telefonnummer +46850122288 (kl. 09.00 – 20.00 under vardagar med undantag för svenska helgdagar). Kontaktuppgifter går också att finna på vår hemsida, https://2288.se/

9. Cookies

Vi, 2288 Djurens Vårdguide  AB, org.nr 559258-1952, (“2288“,”vi“, “oss“), använder cookies på vår hemsida 2288.se, Du kan läsa mer om detta på vår sida: https://2288.se/cookies/

×

Vi har för närvarande stängt.
Öppettider: 08-20 alla helgfria vardagar.

Behöver du och ditt djur veterinär
rådgivning innan 2288 öppnar igen?

Boka en konsultation med FirstVet. Nästa lediga tid hos FirstVet: Idag: 07.30